PREVENTIE VAN GEWELDADIG EXTREMISME

Hello

Hello

Context

De geest en ziel van de jeugd en jonge volwassenen zijn vaak heel onzeker door externe invloeden vanuit hun omgeving, dit zowel positief als negatief. Zowel in het kader van oorlog, waar direct geweld zich voordoet, als in andere conflict situaties, waar verhalen over ongelijkheid, onrecht en geweld in overvloed zijn, wordt deze bevolkingsgroep enorm aangetast door een hoge mate van stress, met inbegrip van emotionele en lichamelijke gezondheidsproblemen zoals agressie, depressie, vervreemding en verslaving. Het is daarom van cruciaal belang om met deze leeftijdsgroepen (16-35) samen te werken, zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot verantwoordelijke en morele burgers en leiders, alsook om geradicaliseerde verhalen en destructief gedrag ten opzichte van zichzelf en anderen te voorkomen en hier alternatieven in te voorzien.

Onze programma's : 

1. Preventing & Countering Violent Extremism (PCVE)

Het PCVE programma voorziet een training van 16-22 uur waarin de deelnemers praktische hulpmiddelen en levensvaardigheden krijgen aangeboden om stress te verwijderen, hun emoties te beheersen, bestand te zijn tegen radicalisering en groepsdruk, en conflicten leren op te lossen door middel van geweldloze actie. Werkend op zowel persoonlijk  als interpersoonlijk  vlak, richt het PCVE zich op verschillende soorten van verandering, met inbegrip van fysieke, mentale, emotionele, spirituele en interpersoonlijke resultaten, en op het transformeren van een "hoog risico" houding en gedrag van de jeugd en jonge volwassenen naar een hoog presterende, verantwoordelijke, zelfverzekerde en gemachtigde bevolkingsgroep.

Hello

hello

2. Youth Leadership Peacebuilding Training, (YLPT)

De YLPT biedt een training aan van 8-10 dagen voor het ontwikkelen van zachte en harde vaardigheden, gefocust op individuele emancipatie en lokaal geïnformeerde en beheerde vredesopbouw strategieën, aangepast aan de lokale strategieën.

De omvangrijke reeks van hulpmiddelen en technieken helpen bij het creëren en verbeteren van: stressbeheer, trauma-verlichting en herstel, veerkracht, zelfkennis en zelfbeheer, creativiteit en innovatie, communicatie vaardigheden, moreel leiderschap, teamwerk, besluitvorming, dynamisme en ondernemerschap, interpersoonlijke vaardigheden en vrijwilligers mentaliteit. 

Aanvullend, biedt de YLPT professionele vredesopbouw vaardigheden zoals effectieve communicatie, bemiddeling en conflictoplossingstechnieken met directe relevantie in onstabiele omstandigheden. Hierdoor worden de participanten opgeleid om laagdrempelige en toegankelijke workshops over veerkracht en stressvermindering te vergemakkelijken in hun gemeenschappen, waadoor de voordelen van de workshop zich kunnen vermenigvuldigen.

3. Rehabilitation & Reintegration of Ex-Combatants (REX)

Het rehabiliteren en reïntegreren van ex-strijders brengt diverse uitdagingen met zich mee voor de ex-strijders, de gemeenschappen en andere betrokken partijen.

Een programma van 16-22 uur, het REX programma, pakt psycho-sociale lacunes aan in bestaande DDR-infrastructuur, specifiek gefocused op een reeks psycho-sociale uitdagingen, met inbegrip van maar niet beperkt tot: post-traumatische stress; verslaving; wantrouwen en vervreemding; depressie, onverschilligheid, en waarnemende machteloosheid; slachtofferschap en een onvermogen om de verantwoordelijkheid op te nemen voor handelingen in het verleden of huidig gedrag; negatieve emoties zoals boosheid, schuldgevoel, en een verlangen naar wraak; cognitieve afhankelijkheid van geweld om de macht te bereiken of de mannelijkheid te bewijzen; en andere uitdagingen van identiteit, om ze terug in de samenleving te introduceren als bijdragende en vreedzame leden. 

4. Healing, Resilience and Empowerment (HRE)

Wanneer indirect betrokken bij of getroffen door geweld en andere extremistische activiteiten, zijn het vaak de families van de daders en de omliggende gemeenschappen die het diepst getroffen worden, wat leidt tot grote bevolkingen die in angst leven en lijden aan post-traumatische stress alsook andere daaropvolgende politieke, sociale en economische implicaties.

Met het verstrekken van betaalbare en toegankelijke trauma- en stress gerichte verlichtingshulpmiddelen aan zowel grote als kleine bevolkingsgroepen in complexe noodsituaties, leveren de IAHV Vredesopbouw programma's van 8-12 uur meetbare resultaten, waaronder een snel en aanzienlijke daling van PTS symptomen, depressie en angst, en een verbetering van de levenskwaliteit van de individuen en de gemeenschappen.  

Voordelen

 • ↑ gezondheid, immuniteit, slaap

  ↓ angst, depressie, stress 

 • ↑ energie, enthousiasme 

 • ↑ provocatie beheren, kritische geest

  ↑ intuïtie, creativiteit, hederheid van geest, focus

  ↑ vermogen om moeilijke mensen en situaties te beheren

  ↑ begrip van mentale en emotionele tendensen (eigen en anderen)

 • ↑ bewustzijn van de geest 
 • ↑ persoonlijke en interpersoonlijke relaties, team geest en delen
YLPT : 
 • ontwikkelen en verbeteren van actief en passief luisteren

  werken aan een kritische geest en het vocaal uitdrukken ervan voor een groep

 • bredere visie en perceptie
 • verbeteren van zelfvertrouwen en potentieel op het gebied van technische en zachte vaardigheden

  versterkte samenwerking door middel van culturele diversiteit van meningen en gedragshoudingen van de teamleden

  verbeteren van interpersoonlijke relaties

  professionele ervaring in tijd, taak en people management

  versterking teamgeest door ondersteuning van diegenen die meer verlegen / discreet zijn

  transformatie van mentaliteit "alleen ik" naar "mij en anderen"

  transformatie van rusteloze energie naar positieve en concrete actie, evenals een constructief doel

  emancipatie op individueel- en groepsniveau