TRAUMA RELIEF

Context :

Mensen die blootgesteld zijn aan geweld, vernietiging van woningen of steden, of die op de vlucht zijn uit oorlogsgebieden zijn vaak diepgeraakt. Hun fysisch welzijn, hun mentale gezondheid en hun gevoelsleven ondervinden hiervan negatieve gevolgen. 

In erge gevallen leidt dit tot ziekte, depressie, burn-out of zelfs tot zelfmoord. In minder erge gevallen, hebben deze mensen vaak te maken met een verminderde weerbaarheid, demotivatie, een verhoogde kans op ziekte of op verslaving.

hello

Onze programma's:

Onze programma's, 8-12 uren pakketten, reiken toegankelijke instrumenten aan voor stressverlaging en het verminderen van mentale trauma's. Dit doen we voor zowel grote als kleine groepen. Onze programma's behalen succes met meetbare resultaten. Het betreft resultaten waarbij er een snelle en significante vermindering is van de symptomen ten gevolge van Post-Trauma Syndroom (PTS), daling van depressies en angstgevoelens. De kwaliteit van het leven van personen en gemeenschappen wordt verbeterd. 

IAHV heeft ook programma's voor professionelen die werken met moeilijke doelgroepen in de domeinen van stressbeheersing, verlichting van mentale trauma's en verhoging van weerbaarheid.  

hello

Methodologie :

De SK&P® (Sudarshan Kriya & Practices) is een traditionele techniek om de gezondheid en de stressbeheersing te verhogen waarbij de resultaten door de moderne geneeskunde zijn bestudeerd en bevestigd. Deze onafhankelijke studies tonen aan dat SK&P een positief effect hebben op : 1) de vermindering van concentraties van het stress hormoon cortisol, 2) de versterking van het immuun systeem; 3) de toename van het optimisme, 4) de daling van angstgevoelens en depressie, 5) de verhoging van beschermende anti-oxydanten, 6) de verbetering van de werking van het brein (een beter concentratievermogen, een hoger recuperatie niveau na blootstelling aan stress stimuli), et 7) de verbetering van het welzijnsgevoel en de mentale rust.

Deze eenvoudige, doch krachtige ademhalingstechnieken hebben unieke voordelen. Ze hebben geen nadelige of ongewenste bijwerkingen. Ze kunnen de kosten van de gezondheidszorgen doen dalen. Ze zijn gemakkelijk aan te leren en toe te passen in het dagelijks leven. 

"Ik heb opgemerkt dat vele oorlogslachtoffers in Kosovo te kampen hadden met PTS. De IAHV programma's hebben zeer veel bijgedragen bij hun herstel. "Vehbi Rafuni, Directeur van de vereniging van gewonde oud-strijders van het Bevrijdingsleger van Kosovo

"Je stuurt mensen naar een seminarie van een week en je verwacht natuurlijk dat ze zich beter zullen voelen. Maar dit ook nog kunnen vaststellen een jaar na het volgen van de cursus, dat is werkelijk ongeloofelijk."

Dr. Emma Seppala, Directeur van het onderzoeks- en opleidingscentrum voor medeleven en altruisme, Stanford University, Californië.

Andere getuigenissen HIER

Meetbare Resultaten