Aanpak

From Personal Transformation to Peacebuilding Impact

IAHV gebruikt een holistische benadering van persoonlijke transformatie, die het strikt cognitieve overstijgt. Gericht op het herstellen van vrede op elk niveau, zijn onze programma's diep menselijk, levenbevestigend en empowerend.

Geheeld en empowered, kunnen deze individuen een positieve vredesbevorderende rol spelen in hun gemeenschappen, instellingen en alle sectoren van de samenleving .

IAHV bewerkstelligt individuele transformatie en structurele verandering op elk niveau van de samenleving, van grassroots tot wereldleiders. Door ons te concentreren op het individu als basis voor sociale en politieke transformatie, leidt persoonlijke transformatie tot impact in vredesopbouw.

Gemeten impact

Expertise in meer dan 20 oorlogsgebieden:

  • Meer dan 150.000 trauma-relief begunstigden (Irak, Israël-Palestina, Kashmir, India, VS, de Balkan, Kyrgyzstan, Sri Lanka, Noord Kaukasus en Afghanistan)
  • Meer dan 7400 strijders legden de wapens neer (Kashmir militanten, Naxalite terroristen, FARC rebellen, Veteranen van het Kosovo Liberation Army , de LTTE in Sri Lanka, militanten in Assam, Maoisten in Nepal,)
  • Doorbraak in het vredesproces in Colombia: FARC leiders namen Ghandi's geweldloosheidsprincipes aan en gingen akkoord om het vredesproces te versnellen na een bemiddeling van IAHV stichter Sri Sri Ravi Shankar in juni 2015.
  • Gevangenissen wereldwijd : rehabilitatie programma's voor 500.000 gevangenen en personeel
  • Gangs: re-integratie van bendeleden
  • Verzoening tussen stammen/dorpen

Sterktes en waarden

Systemisch denken, waarbij onze aanpak een aanvulling vormt op de inspanningen van andere vredesopbouwe organisaties, zoals institutionele, maatschappelijke en grassroots initiatieven, in verschillende sectoren, zodat een alomvattende strategie gecreëerd wordt.

Culturele gevoeligheid, ondersteund door universeel menselijke ervaringen en reacties op trauma' in conflicten en in naoorlogse context, waardoor IAHV kan functioneren in bijna elke politieke, etnische, culturele of religieuze context.

Een inclusieve benadering met efficiënte resultaten die op grote schaal geimplementeerd kan worden: in verdeelde samenlevingen kunnen grote groepen bereikt worden, zowel overlevenden als daders, van laag inkomen tot elite leiderschap, waarbij etnische, culturele, religieuze of sociale achtergronden overbrugd worden. Terwijl traditioneel therapeutisch werk op individuele basis of in kleine groepen wordt uitgevoerd, laten de programma's van IAHV toe om met grote groepen te werken, terwijl ze nog steeds diep persoonlijke verandering op individueel niveau bewerkstelligen.

Duurzaam, lokaal ownership van vredeswerk, waarbij individuen en gemeenschappen zichzelf in staat stellen om trauma te overwinnen en lokale veerkracht op te bouwen, zodat ze zelf duurzame verandering creëren en de afhankelijkheid van externe steun verminderen .

Gebaseerd op oude kennis: de programma's van IAHV zijn gebaseerd op oude universele kennis van de menselijke geest, emoties en gedrag, die nog steeds erg relevant gebleven is en toegepast wordt op onze moderne werkelijkheid.

Fundamentele verandering: IAHV's programma's zijn gericht op transformatie in het innerlijke leven van mensen als een kernlocus van conflict, geweld en vredesdynamiek. Wij geloven dat persoonlijke transformatie fundamenteel is voor de manifestatie van sociale vrede en duurzame verandering.

Inclusieve aanpak: wij geloven dat wereldvrede niet bereikt kan worden zolang er één persoon op de wereld beroofd blijft van kennis en vaardigheden om met negatieve emoties en gewelddadige neigingen om te gaan. Vanuit deze globale visie werkt IAHV met iedereen, zowel slachtoffers als geweldplegers, van de sloppenwijken tot de centra van wereldmacht, ongeacht de etnische, culturele, religieuze of sociale achtergronden.

Menselijke benadering: de programma's van IAHV richten zich op de menselijke dimensie van vredesopbouw en zijn gebaseerd op universele menselijke waarden, op zorg voor de mensheid en op de menselijke waardigheid van elk individu.

Wereldwijd actief: In samenwerking met de Art of Living Foundation, is IAHV actief in 155 landen en werkt met een wereldwijde pool van trainers.

SKY Methodologie

IAHV-interventies verlichten trauma en acute emotionele symptomen met speciale ademhalingstechnieken die verschillen van en een aanvulling zijn op traditionele psychotherapie. Wereldwijd geimplementeerd, zijn Sudarshan Kriya® en bijbehorende praktijken (SKY&P) aloude technieken voor stressmanagement / gezondheidsbevordering, waarvan de gezondheidsvoordelen door de moderne medische wetenschap worden gevalideerd. Onafhankelijk onderzoek heeft aangetoond dat SKY&P heel duidelijk : stress vermindert (cortisol vermindert - het "stresshormoon"); het immuunsysteem ondersteunt; optimisme verhoogt; angst en depressie verlicht (mild, matig en ernstig); de antioxidantbescherming verhoogt; de hersenfunctie verbetert (verhoogde mentale focus, kalmte en herstel van stressvolle stimuli) ; en welzijn en gemoedsrust verbetert. In conflict- en oorlogsgebieden helpt SKY&P mensen in het bijzonder met het verlichten van trauma's en het overwinnen van pijnlijke ervaringen en emoties.

Deze eenvoudige maar krachtige ademhalingstechnieken hebben een uniek voordeel: ze zijn vrij van ongewenste neveneffecten, kunnen de kosten voor gezondheidszorg verlagen en zijn gemakkelijk te leren en te beoefenen in het dagelijks leven. Behalve geavanceerde en wetenschappelijk geteste ademhalingstechnieken worden ook andere processen en methoden gebruikt (afhankelijk van het programma en de doelgroep), waaronder :

• Fysieke stretches en oefeningen om de gezondheid en het welzijn te verbeteren
• Ontspanningsoefeningen om een rustige gemoedstoestand te bewerkstelligen
• Praktische kennis om een positieve mentale houding, meer zelfvertrouwen en innerlijke kracht te bekomen om met druk om te gaan en gezonde keuzes te maken ten aanzien van de uitdagingen van het leven

Deze resultaten ondersteunen individuen om zich relationeel en binnen gemeenschappen te ontwikkelen, meer inclusieve relaties te creëren en meer weerstand te bieden aan conflicten in de gemeenschap. Deze psychosociale methoden zijn gemakklijk te integreren in de inspanningen van andere strategische vredesopbouwinitiatieven. De programma's worden over het algemeen gedurende meerdere opeenvolgende dagen aangeboden, met sessies van 1 tot 6 uur per dag. Programma's vinden binnenshuis plaats en vereisen heel weinig materiaal.

Wetenschappelijke onderzoeksartikelen over de SKY&P zijn hier te vinden.