ACADEMISCH

hello

hello

Context

De schoolomgeving is cruciaal voor de ontwikkeling van tieners. Hun harten en hun geest zijn gevoelig aan invloeden van buitenaf. Twijfels, tienercrisis, idealisme, zoeken naar hun identiteit en zich afvragen wat het doel is van hun leven, kunnen deze doelgroep heel fragiel en gevoelig maken. De jeugd ligt tussen kindertijd en volwassenheid. Het is daarom belangrijk om deze staat van geest te kanaliseren om hun zelfvertrouwen, persoonlijke weerstand, onderzoeksgeest en hun algemeen welzijn te versterken, om zo een stabiele overgang te verzekeren naar een volgende belangrijke fase van ontwikkeling - de volwassenheid.

Leraars nemen een grote verantwoordelijkheid op om tieners te begeleiden en te trainen. Het is dus belangrijk dat ze op hun best zijn, fysiek, maar ook hun staat van geest, om zo in de klas met stress, crisis en cultuurverschil en alles wat het met zich meebrengt, beter te kunnen omgaan. Het is belangrijk dat hun staat van geest objectief, kalm en gecentreerd is en dat hun lichaam ook klaar staat voor de job. 

hello

Student Programma :

Het 12 tot 15 uur programma voor studenten biedt deelnemers praktische werktuigen en vaardigheden aan voor het leven om controle te krijgen over hun emoties, om aan groepsdruk te weerstaan en om conflicten geweldloos te kunnen oplossen. Door op persoonlijk en interpersoonlijk vlak tegelijk te werken, heeft dit programma verschillende vormen van verandering, inclusief fysieke, mentale, emotionele, spirituele en interpersoonlijke resultaten, die de houdingen en gedragingen van jongeren van risico tot verantwoordelijk, zelfverzekerd en krachtig transformeren. 

Hello

Leraarsprogramma :

Het programma geeft vooruitstrevende ademhalingstechnieken die helpen bij het verwijderen  van stress en negatieve emoties om zo patronen van negatief denken, gedrag en houding te doorbreken. Door het programma genieten de deelnemers van een hoger energiepeil, enthousiasme, persoonlijke weerstand, alsook aanwezigheid en concentratie.

Gespreid over 12 uur en over 3-4 opeenvolgende dagen, adviseren we ook follow up sessie's om zo de mentale hygiene te onderhouden en een betere integratie van de technieken te verkrijgen.

Voordelen :

  • ↑ Gezondheid, immuniteit, slaap
  • ↓ Angst, depressie, burn-out
  • ↑ Energie, enthousiasme
  • ↑ Loslaten van chronische stress, trauma en genezing
  • ↑ Vermogen om met uitdagingen om te gaan
  • ↑ Intuïtie, creativiteit, helderheid, focus
  • ↑ Vermogen om moeilijke personen en situaties te beheersen
  • ↑ Begrip van mentale en emotionele tendenzen (van zichzelf en anderen)
  • ↑ Bewustzijn van geest
  • ↑ Persoonlijke en interpersoonlijke relaties, teamspirit en uitwisseling