WIE ZIJN WIJ?

IAHV

De Internationale Organisatie voor Menselijke Waarden (IAHV) is een non profit organisatie gesticht in 1997 in Genève, Zwitserland. Ze is geaffilieerd met de Verenigde Naties en is raadgevend bij ECOSOC (VN). Vandaag is IAHV aanwezig in meer dan 25 landen en werkt aan het verminderen van trauma's ten gevolge van oorlog, verkrachting, fysisch of mentaal misbruik, natuurrampen, rehabilitatie van gevangenen en gevangenispersoneel, alsook bij preventie van geweld, dit om de geestelijke gezondheid te verbeteren. 

Missie

De missie van IAHV is de opbouw van duurzame vrede door het aanmoedigen en ondersteunen van de ontwikkeling van menselijke waarden. Dit gebeurt zowel op het individuele niveau als op het niveau van gemeenschappen. 

Onze mens-centrale aanpak laat ons toe samen te werken met sectoren en bevolkingsgroepen, met inbegrip van internationale organisaties (VN, EU, Wereldbank), de overheden, managers, sociale werkers, vrouwen, religieuze leiders, vluchtelingen, slachtoffers van geweld, jongeren, terroristen, rebellen, gevangenen en kinderen, en met verschillende religieuze, etnische en sociale gemeenschappen.

Methodologie

IAHV vertrekt vanuit de visie dat vrede enkel duurzaam kan zijn indien ze sociaal ondersteund wordt en geinterioriseerd is door allen. IAHV concentreert zich op de versterking van psycho-sociale bouwstenen om een duurzame vrede te bekomen. Op het individuele niveau werken we aan de mentaliteitswijziging, gedragswijzigingen en versterken we het welzijn van de personen en de gemeenschappen die betrokken zijn in conflicten of geweld. 

IAHV gebruikt een methode die gebaseerd is op een holistische benadering van de transformatie in de mens. Deze methode raakt aan alle niveaus van het zijn : van het fysische tot het existentiële. Deze methode overstijgt het zuiver cognitieve aspect. 

Eens de personen genezen zijn en terug autonoom kunnen functioneren, kunnen ze op hun beurt een positieve rol spelen in de vredesopbouw in hun gemeenschap, bij instellingen en alle maatschappelijke belanghebbende sectoren. 

Aan de basis van dit werk bevindt zich de versterking van universele menselijke waarden zoals geweldloosheid, menselijke waardigheid, rechtvaardigheid, gerechtigheid en welzijn. Deze menselijke waarden creëren een positieve impact op de wijze waarop personen, netwerken en gemeenschappen met elkaar interageren op alle niveaus van de maatschappij. Door het accent te plaatsen op de persoon als basis van maatschappelijke en politieke verandering, laat dit ons toe om van een individuele transformatie over te gaan tot een meer globale transformatie. 


Het team:

Nina Noorali
Nina Noorali

Nina is directeur en experte sinds 2009 in trauma, stress en welzijn. Ze heeft gewerkt met honderden gevangenen en vluchtelingen, en met NGOs, in Afrika, Midden-Oosten en Europa. Ze is tevens project manager, life coach, mediator, yoga en meditatie instructeur. Ze besteedt momenteel veel tijd en passie aan het herstel van de mentale gezondheid van groepen blootgesteld aan geweld in België.

Dr. Katrien Hertog
Dr. Katrien Hertog

Katrien is Directeur in Vredesopbouw en Prison Smart Europe. Reeds 18 jaar werkt ze in het expertise domein van vredesopbouw. Als experte vredesopbouw heeft ze reeds met meer dan duizend personen gewerkt in de VN, EU, Britse overheid, Nederlandse overheid, en met journalisten, vluchtelingen en gevangenen in de Kaukasus, Midden-oostgen en Europa.

Karim Lahlou
Karim Lahlou

Karim leidt sinds 2007 rehabilitatie workshops in gevangenissen voor minderjarigen en volwassenen. Tevens leidt hij workshops gericht op het verlichten van trauma bij vrouwelijke slachtoffer van huishoudelijk geweld. Hij is tevens actief in NGOs en op academisch niveau, hoofdzakelijk in Marokko. 

Stéphane Ayrault
Stéphane Ayrault

Stéphane is sinds 20 jaar actief in Frankrijk, Marokko en internationaal in het domein van de mentale gezondheidszorg, persoonlijke ontwikkeling en stress beheersing. Hij is de coördinator van verschillende projecten met een socio-humanitair karakter in gevangenissen en voor kansarme groepen.

Dr. Bharati Shivalkar
Dr. Bharati Shivalkar

Dr. Bharati Shivalkar is professor in de geneeskunde en cardiologie aan de Universiteit van Antwerpen. Ze gelooft in een holistische benadering bij het behandelen van ziektes en hoopt emancipatie van mannen, vrouwen en kinderen te bevorderen door middel van gezondheidsvoorlichting voor lichamelijk en geestelijk welzijn.