STEUN

U kan ons op verschillende manieren helpen :

Vrijwilligers : We kunnen steeds hulp gebruiken voor onze backoffice en bij onze diverse projecten.

Financieel : Wij aanvaarden alle giften die ons kunnen helpen om onze doelstellingen sneller voor een zo groot mogelijk publiek te bereiken. U kan dit door de gift over te schrijven op het rekeningnummer BE58 3630 61453479 op naam van IAHV Belgium.

Partners : Dikwijls zijn onze programma's de ontbrekende schakel om inspanningen van andere organisaties te versterken. Onze programma's vullen elkaar aan en u kan steeds contact met ons opnemen voor eventuele samenwerking.