BEGELEIDING OP HET TERREIN

Context

Vredeswerkers, sociaal assistenten, psychologen en animatoren werken dikwijls met veeleisende groepen of in een conflictzone, en zij hebben niet altijd de tools om aan zelfmanagement te doen. Een gespannen omgeving, lange dagen, emotioneel zware lasten, kunnen leiden tot vermindering van enthousiasme, productiviteit en energie. Het is bijgevolg belangrijk om hun psychosociale en zelfverzorgende competenties te verbeteren en te integreren in hun werk.

hello

hello

Programma

Het programma omvat gevorderde ademhalingstechnieken, die toelaten om stress en negatieve emoties te laten verdwijnen op zodanige wijze dat de cirkel van reflexie, reactie en negatieve houding doorbroken wordt. Het helpt om opnieuw meer energie, enthousiasme, persoonlijke veerkracht, alsook bewustzijn en focus terug te vinden. 

De duur van het programma is 3 tot 4 dagen met een totaal van 12u. Om de mentale hygiëne te behouden, stellen wij ook opvolgingen voor om zo een betere integratie van de aangeleerde technieken te bereiken (max 15 pers.) 

Een uitbreiding van het programma is mogelijk voor personen die in de humanitaire en psychosociale sector werken. Het omvat 2 supplementaire elementen :

1) Omkadering en factoren : voorstelling en onderzoek in de diepte van psychosociale analyse en specifieke factoren;

2) Aanleren van professionele competenties : de tools aanreiken voor de analyse, de conceptie en de prestatie van pyschosociale interventies om zo duurzaamheid en de doeltreffende resultaten tot vredesconsolidatie te verhogen.

Voordelen

  • ↑ Gezondheid, immuniteit, slaap 
  • ↓ Angst, depressie, burn-out
  • ↑ Energie, enthousiasme
  • ↑ Loslaten van chronische stress, trauma en genezing 
  • ↑ Zelfvertrouwen en capaciteit om de belangrijkste psychosociale factoren te identificiëren en te integreren om impact en duurzaamheid in het werk te verhogen 
  • ↑ Intuïtie, creativiteit, helderheid, focus
  • ↑ Vermogen om moeilijke personen en situaties te beheersen
  • ↑ Het begrijpen van geestelijke gemoedstoestanden, emoties (van zichzelf en anderen)
  • ↑ Bewustzijn van geest
  • ↑ Persoonlijke en interpersoonlijke relaties, teamspirit en uitwisseling